Εργοθεραπεία 2017-11-03T16:46:20+02:00

SmileyKids Υπηρεσίες

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία, ως επιστήμη έχει στόχο την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας των παιδιών μέσω του «έργου», (σκόπιμες δραστηριότητες), δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί να κατακτήσει ή να εξελίξει δεξιότητες, έτσι ώστε να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο της  λειτουργικότητας και της αυτονομίας του σε όλους τους τομείς της ζωή του.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργοθεραπευτές στα παιδιά;

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
    Διαδικασία που περιλαμβάνει αξιολόγηση των αναπτυξιακών και πρακτικών δεξιοτήτων και πώς αυτές σχετίζονται με το περιβάλλον στο σπίτι , στο σχολείο, στο παιχνίδι, ανιχνεύοντας την πρόοδο του παιδιού.

  • ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
    Δομημένη και στοχευμένη παροχή προγράμματων, μεθόδων και στρατηγικών τόσο στον κλινικό χώρο, όσο και στο σπίτι, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των δεξιοτήτων του παιδιού.

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
    Υποστήριξη μέσω γραπτών αναφορών προς το σχολείο του παιδιού και τις ιατρικές υπηρεσίες, στις οποίες υπάγεται, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, που ασχολούνται με το παιδί σχετικά με την πρόοδο του, αλλά και για την ανταλλαγή πληροφοριών, με σκοπό την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των δυσκολιών και των ελλειμμάτων που αντιμετωπίζει.